Lokal næringsutvikling

Grue Næringshage er en selvstendig næringsutvikler i Grue og Glåmdalsregionen. Vi tilbyr næringslokaler og bistand til ulike typer virksomheter. Til sammen huser vi 13 bedrifter. Disse sysselsetter ca 120 og har en omsetning på ca 250 mill.

RallySweden

Rally Sweden
i Grue

View more
Demo

Mer enn
bare skog!

View more

Grue Næringshage AS

Postboks 133
2260 Kirkenær

 

Kontakt oss

Tel: 979 56 611
epost: asbjorn.holmen@gnh.no

Ledige lokaler

Vi har ledige lokaler i mange størrelser.
God infrastruktur og mange felles fasiliteter.